فاضلاب کاشان ریزش آوار
  • مرگ یک کارگر در کاشان

     یک کارگر تصفیه خانه فاضلاب کاشان براثر ریزش آوار، جان خود را از دست داد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ای ...

     یک کارگر تصفیه خانه فاضلاب کاشان براثر ریزش آوار، جان خود را از دست داد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، ظهر روز گذشته یک کارگر تصفیه خانه فاضلاب کاشان براثر ریزش آوار جان باخت. ظ ...

    Read more