فدای مدرسه
  • جان ۳۶ معلم که فدای مدرسه شد

     با کمی جست‌وجو در سایت‌های خبری، می‌شود آماری ثبت‌نشده از مرگ معلمانی را رقم زد که در راه مدرسه یا در خو ...

     با کمی جست‌وجو در سایت‌های خبری، می‌شود آماری ثبت‌نشده از مرگ معلمانی را رقم زد که در راه مدرسه یا در خود مدرسه به دلا‌یلی جان باخته‌اند. با یک حساب سرانگشتی و جست‌وجو در اینترنت می‌شود رقم ٣۶ نفر را ...

    Read more