فرآورده‌های نسوز پارس یزد
  • برگزاری سه تجمع کارگری در کشور

    صبح امروز شماری از کارگران شاغل و بازنشسته بخش صنعت «مجتمع نیشکر هفت تپه» با تجمع مقابل ساختمان اداری این ...

    صبح امروز شماری از کارگران شاغل و بازنشسته بخش صنعت «مجتمع نیشکر هفت تپه» با تجمع مقابل ساختمان اداری این واحد خواستار دریافت مطالبات مزدی و بازنشستگی خود شدند. همچنین جمعی از کارگران کارخانه ذوب‌آهن ...

    Read more