فرشاد امینی
  • تکذیب خبر فرشاد امینی دانشجوی کُرد

    در هفته گذشته خبری مبنی بر بازداشت «فرشاد امینی» شهروند اهل پاوه منتشر شد، اکنون این دانشجوی کُرد گفته در ...

    در هفته گذشته خبری مبنی بر بازداشت «فرشاد امینی» شهروند اهل پاوه منتشر شد، اکنون این دانشجوی کُرد گفته در بازداشت نیروهای امنیتی در تهران نبوده است. «فرشاد امینی» دانشجوی کُرد دانشگاه تهران، اهل روستا ...

    Read more