فروش محصول
  • سه هزار معلول ایلامی بیکار هستند

    معاون توانبخشی بهزیستی ایلام گفت: هم اکنون سه هزار معلول ایلامی بیکار هستند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ...

    معاون توانبخشی بهزیستی ایلام گفت: هم اکنون سه هزار معلول ایلامی بیکار هستند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری مهر، فرمان عزیزنیا اظهار داشت: ۱۲ هزار معلول تاکنون در استان ایلام شن ...

    Read more