فشار روانی
  • خودکشی کارگر بخش خدمات فروشگاه رفاه

    یکی از کارگران بیکار شده بخش خدمات فروشگاه رفاه شهرری؛ صبح امروز (۲۱ بهمن ماه) در انبار این فروشگاه اقدام ...

    یکی از کارگران بیکار شده بخش خدمات فروشگاه رفاه شهرری؛ صبح امروز (۲۱ بهمن ماه) در انبار این فروشگاه اقدام به خودکشی کرد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، این کارگر که در فروشگاه رفا ...

    Read more