فعالان حقوق کودک
  • قوانین مربوط به کودکان کار متناقض است

    میان ما کودکان و نوجوانانی هستند که طلوع هر روزه خورشید، نه تنها شادشان نمی‌کند، بلکه بر ادامه روزگار تلخ ...

    میان ما کودکان و نوجوانانی هستند که طلوع هر روزه خورشید، نه تنها شادشان نمی‌کند، بلکه بر ادامه روزگار تلخ‌شان صحه می‌گذارد یا نشانه‌ای است از نزدیک‌تر شدن به غروبی همیشگی. کودکان و نوجوانانی که هنوز چ ...

    Read more