فعالان مدلینگ
  • یک تا ده سال زندان برای فعالان مدلینگ

    حسن حیدری، معاون دادستان مشهد، پیش‌بینی کرد بازداشت‌شدگان اخیر در مشهد به اتهام فعالیت در حوزه مدلینگ، به ...

    حسن حیدری، معاون دادستان مشهد، پیش‌بینی کرد بازداشت‌شدگان اخیر در مشهد به اتهام فعالیت در حوزه مدلینگ، به یک تا ده سال زندان محکوم خواهند شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از زیتون، حیدری ...

    Read more