فعالان مریوانی
  • آزادی فعالان مریوانی با قرار وثیقه

    پنج فعال مریوانی که پیش تر در تجمعات مریوان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند، با قرار وثیقه از زند ...

    پنج فعال مریوانی که پیش تر در تجمعات مریوان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند، با قرار وثیقه از زندان مریوان آزاد گشتند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، طی روز شنبه ۱۷ مهرماه، چهار تن از فعا ...

    Read more