فعالیت های روزانه
  • گزارش یک روز زندگی در اوین!

    دکتر حسین رفیعی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی، در گزارشی به فعالیت های روزانه خود در زندان اوین پرداخته است ...

    دکتر حسین رفیعی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی، در گزارشی به فعالیت های روزانه خود در زندان اوین پرداخته است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، متن کامل این گزارش که در صفحه شخصی آنا رفیعی منتشر شده اس ...

    Read more