فعال دانشجوی
 • ضیا نبوی به مرخصی آمد

  ساعاتی پیش ضیا نبوی، از دانشجویان ستاره‌دار که در تبعید به سر می‌برد به مرخصی آمد. به گزارش تارنگار حقوق ...

  ساعاتی پیش ضیا نبوی، از دانشجویان ستاره‌دار که در تبعید به سر می‌برد به مرخصی آمد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ضیا نبوی، زندانی سیاسی محبوس در زندان سمنان ساعاتی پیش جهت مرخصی چندروزه از زندان ...

  Read more
 • ضیا نبوی، فعال دانشجوی به مرخصی آمد

  سید ضیا نبوی دانشجوی محبوس در زندان سمنان که در تبعید به سر می‌برد به مرخصی چند روزه آمد. به گزارش تارنگا ...

  سید ضیا نبوی دانشجوی محبوس در زندان سمنان که در تبعید به سر می‌برد به مرخصی چند روزه آمد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ضیا نبوی، فعال دانشجوی و زندانی سیاسی تبعیدی در زندان سمنان به مدت ۳ روز ب ...

  Read more