فعال مدنی قید وثیقه
  • امید علی‌شناس به قید وثیقه آزاد شد

    امروز امید علی‌شناس، فعال مدنی محبوس در زندان اوین، به قید وثیقه آزاد شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ای ...

    امروز امید علی‌شناس، فعال مدنی محبوس در زندان اوین، به قید وثیقه آزاد شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امید علی‌شناس، پس از صدور تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه از سوی دادگاه تجدید نظر ،با تود ...

    Read more