قاتل روح الله داداشی
  • روایت‌هایی از شب‌های اعدام

    خودش می‌گوید بعد از ۱۵ سال کار در زندان و گرفتن آخرین وصیت ده‌ها اعدامی، هنوز هم شب‌های اعدام، خواب به چش ...

    خودش می‌گوید بعد از ۱۵ سال کار در زندان و گرفتن آخرین وصیت ده‌ها اعدامی، هنوز هم شب‌های اعدام، خواب به چشمش نمی‌آید، می‌گوید زمان در «شب سوئیت»، کند می‌گذرد، کش‌دار، می‌گوید تنها مسکن اعدامی در آخرین ...

    Read more