قادر مظاهری
  • اعدام یک زندانی در زندان مرکزی تبریز

    روز دوشنبه ۲۳ فروردین ماه، یک زندانی به نام قادر مظاهری در زندان مرکزی تبریز به دار آویخته شد. به گزارش ت ...

    روز دوشنبه ۲۳ فروردین ماه، یک زندانی به نام قادر مظاهری در زندان مرکزی تبریز به دار آویخته شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حکم اعدام قادر مظاهری، اهل شهرستان آذرشهر از شهرهای غربی استان آذربای ...

    Read more