قاضی شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران
  • امیر امیرقلی به ۲۱ سال زندان محکوم شد

    امیر امیرقلی، زندانی سیاسی، از سوی قاضی شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران به اشد مجازات محکوم شد. به گزارش ...

    امیر امیرقلی، زندانی سیاسی، از سوی قاضی شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران به اشد مجازات محکوم شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امیر امیر قلی، زندانی سیاسی، که پانزدهمین ماه حبس خود را دربند هشت ز ...

    Read more