قدیم
  • تجمع کارگران ارگ قدیم بم از سر گرفته شد

    شماری از کارگران پروژه مرمت مجموعه ارگ قدیم بم در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود ، امروز یکشنبه ( ...

    شماری از کارگران پروژه مرمت مجموعه ارگ قدیم بم در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود ، امروز یکشنبه (۹ آبان ماه) در مقابل پایگاه میراث فرهنگی ارگ تجمع کردند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به ...

    Read more