قرار مجرمیت
  • صدور قرار مجرمیت برای روزنامه شاخه سبز

    دادستان عمومی و انقلاب مرکز قم گفت: پس از انجام تحقیقات و تکمیل پرونده برای پرونده روزنامه «اهانت کننده ب ...

    دادستان عمومی و انقلاب مرکز قم گفت: پس از انجام تحقیقات و تکمیل پرونده برای پرونده روزنامه «اهانت کننده به منطقه نیروگاه قم» قرار مجرمیت صادر شده و به  دادگاه رفته است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ای ...

    Read more