قوانین مذهبی
  • ادامه رشد کلیساهای زیرزمینی در ایران

    با وجود اقدامات و سخت‌گیری‌های حکومت ایران برای جلوگیری از گسترش مسیحیت، رشد کلیساهای زیرزمینی در ایران ا ...

    با وجود اقدامات و سخت‌گیری‌های حکومت ایران برای جلوگیری از گسترش مسیحیت، رشد کلیساهای زیرزمینی در ایران ادامه دارد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فاکس نیوز، صدها تن از شهروندان ایران به ...

    Read more