لغو دو سخنرانی
  • لغو دو سخنرانی، با اعمال فشار خودسرها

    الهه کولایی از لغو سخنرانی‌های خود در دو شهر شیراز و اراک به دلیل اعمال فشار برخی افراد در روزهای اخیر خب ...

    الهه کولایی از لغو سخنرانی‌های خود در دو شهر شیراز و اراک به دلیل اعمال فشار برخی افراد در روزهای اخیر خبر داد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، کولایی با اعلام خبر لغو دو سخنرانی ا ...

    Read more