لغو نمایش
  • لغو نمایش دو مستند در مشهد

    نمایش مستندهای زنانگی و دم صبح با وجود اعلام قبلی در مشهد لغو شد. به گزارش تار نگار حقوق بشر در ایران به ...

    نمایش مستندهای زنانگی و دم صبح با وجود اعلام قبلی در مشهد لغو شد. به گزارش تار نگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، روابط عمومی فیلم ادعا کرد؛ در حالی که سازمان تبلیغات اسلامی شهر مشهد از محسن استا ...

    Read more