مجتمع‌های پتروشیمی
  • «هر ۱۲ روز یک حادثه» در صنعت پتروشیمی

    بررسی حوادث صنعت پتروشیمی ایران در شش ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد به طور میانگین٬ هر ۱۲ روز یک حادثه در ...

    بررسی حوادث صنعت پتروشیمی ایران در شش ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد به طور میانگین٬ هر ۱۲ روز یک حادثه در مجتمع‌های پتروشیمی کشور به وقوع پیوسته است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم ...

    Read more