مجید عابدین‌زاده‌مقدم
  • مجید مقدم جهت اجرای حکم حبس احضار شد

    مجید مقدم، فعال مدنی، امروز صبح جهت اجرای حکم حبس خود احضار شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امروز ...

    مجید مقدم، فعال مدنی، امروز صبح جهت اجرای حکم حبس خود احضار شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امروز ۲۹ مهرماه، مجید عابدین‌زاده‌مقدم، فعال مدنی برای اجرای حکم ۳ سال حبس خود از سوی شعبه دوم اجرای ...

    Read more