مجید محمدی
 • چگونه حجاب اجباری را می‌فروشند؟

  با تغییر نسل به نظر می‌آید که توجیهات گذشته در مورد اجباری بودن حجاب (سنت و غیرت)، گروه‌هایی از زنان حتی ...

  با تغییر نسل به نظر می‌آید که توجیهات گذشته در مورد اجباری بودن حجاب (سنت و غیرت)، گروه‌هایی از زنان حتی اعضای خانوادهٔ روحانیون و اسلامگرایان نزدیک به آنها را قانع نمی‌سازد. از همین جهت دستگاه تبلیغا ...

  Read more
 • آزار جنسی در محیط کار اسلامی شده/ مجید محمدی

  آزار جنسی دختران و زنان پدیده‌ای است که در همه جای عالم به چشم می‌خورد اما جوامع از حیث قوانین و سیاست‌ها ...

  آزار جنسی دختران و زنان پدیده‌ای است که در همه جای عالم به چشم می‌خورد اما جوامع از حیث قوانین و سیاست‌های پیشگیری، کاهش و برخورد با آزاردهنگان متفاوت‌اند. آزار جنسی می‌تواند زبانی (متلک) یا جسمی (دست ...

  Read more