محرومیت‌های بی شمار
  • خرمشهر ربع قرن پس از جنگ/گزارش تصویری

    روستاهای محرزی و شنه با فاصله ای کمتر از پانصد متر کنار شهر خرمشهر واقع شده اند. این روستاها به وسیله ی چ ...

    روستاهای محرزی و شنه با فاصله ای کمتر از پانصد متر کنار شهر خرمشهر واقع شده اند. این روستاها به وسیله ی چهارده نهر پر آب و نیزارهای بسیار زیبا تقسیم بندی شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به ...

    Read more