محسن رنانی
  • سایت یک تحلیلگر انتخاباتی فیلتر شد

    محسن رنانی هفته گذشته سخنرانی‌هایی در دانشگاه علامه و تهران در خصوص لزوم شرکت در انتخابات از منظر اقتصادی ...

    محسن رنانی هفته گذشته سخنرانی‌هایی در دانشگاه علامه و تهران در خصوص لزوم شرکت در انتخابات از منظر اقتصادی داشت. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، سایت محسن رنانی کارشناس اقتصاد و عضو ...

    Read more