محل یادمان
  • انفجار مین و مجروح شدن دو مین‌روب

    بر اثر انفجار مین در جریان پاک‌سازی میادین مین منطقه سردشت، دو مین‌روب مجروح شدند. به گزارش تارنگار حقوق ...

    بر اثر انفجار مین در جریان پاک‌سازی میادین مین منطقه سردشت، دو مین‌روب مجروح شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مین و زندگی، روز دوشنبه  ۲۶ مهرماه حوالی ساعت ۱۴ بر اثر انفجار مین  در ج ...

    Read more