محمدرضا فراهانی
  • خودکشی یک جوان در رشت

    روز شنبه ۲۴ بهمن ماه یک جوان ۲۴ ساله با پریدن از روی پل، به زندگی خود پایان داد. به گزارش تارنگار حقوق بش ...

    روز شنبه ۲۴ بهمن ماه یک جوان ۲۴ ساله با پریدن از روی پل، به زندگی خود پایان داد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز شنبه شهرستان رشت شاهد صحنه دلخراش سقوط یک پسر جوان از روی پل «یخسازی» بود. ماهی ...

    Read more