محمد تقی زاده
  • اعتصاب غذای سه زندانی سیاسی مشروطه خواه

    محمد (کوروش) بیاتی، محمد تقی‌زاده و محسن افشاری، زندانیان سیاسی مشروطه خواه محبوس در زندان دستگرد اصفهان ...

    محمد (کوروش) بیاتی، محمد تقی‌زاده و محسن افشاری، زندانیان سیاسی مشروطه خواه محبوس در زندان دستگرد اصفهان از ابتدای شهریور ماه دست به اعتصاب غذا زده‌اند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمد (کوروش ...

    Read more