محمد حیاتی
  • بازداشت یک شهروند در تبریز

    روز شنبه ۱۹ تیرماه، یک شهروند تبریزی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش ...

    روز شنبه ۱۹ تیرماه، یک شهروند تبریزی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمد حیاتی، شهروند اهل تبریز، روز شنبه ۲۱ تیرماه از سوی نیروهای امنی ...

    Read more