محمد داوری
  • اجرای حکم حبس محمد داوری، فعال مدنی

    روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۳۹۹، محمد داوری فعال مدنی اهل دهدشت، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای عمومی ...

    روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۳۹۹، محمد داوری فعال مدنی اهل دهدشت، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شیراز بازداشت و برای اجرای حکم حبس به بازداشتگاه مرکزی شیراز منتقل شد. به گزارش تارنگ ...

    Read more