محمد سنچولی
  • زاهدان؛ اعدام دست کم هشت زندانی

    حکم اعدام هشت زندانی طی چند روز گذشته در زندان مرکزی زاهدان اجرا شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران،  ...

    حکم اعدام هشت زندانی طی چند روز گذشته در زندان مرکزی زاهدان اجرا شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سه متهم به قتل در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه و پنج زندانی با اتهام مرتبط با مواد مخدر در تاریخ ۴ اردی ...

    Read more