محمود کیخا
  • صدور حکم قصاص برای دو متهم به قتل

    دو متهم به قتل از سوی دادگاه کیفری یک استان تهران به قصاص محکوم شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ...

    دو متهم به قتل از سوی دادگاه کیفری یک استان تهران به قصاص محکوم شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از همشهری، این دو متهم چند روز قبل در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی ...

    Read more