محموله قاچاق انسان
  • کشف محموله قاچاق انسان در مرز کشور

    گمرک ایران با اعلام کشف جدیدترین محموله قاچاق انسان از کشف قاچاق پیر زن و پیر مرد توسط ماموران گمرک خبر د ...

    گمرک ایران با اعلام کشف جدیدترین محموله قاچاق انسان از کشف قاچاق پیر زن و پیر مرد توسط ماموران گمرک خبر داد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری تسنیم، ماموران گمرک در تازه ترین عملی ...

    Read more