محیط زیست شهر تهران
  • ۷۰درصد فاضلاب تهران تصفیه نمی شود

    مدیرکل سازمان محیط زیست شهر تهران از تصفیه نشدن ۷۰درصدی آب های آلوده -فاضلاب - در تهران خبرداد و گفت: با ...

    مدیرکل سازمان محیط زیست شهر تهران از تصفیه نشدن ۷۰درصدی آب های آلوده -فاضلاب - در تهران خبرداد و گفت: با توجه به بحران کم آبی در کشور،باید برای مصارف کشاورزی و صنعتی تمامی فاضلاب تهران در تصفیه خانه ه ...

    Read more