مدارس کشور
  • وجود ۱۰۰۰ کلاس درس خشت و گلی در کشور

    معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر هزار کلاس درس خشت و گلی در کشور وجود دارد. به گزارش تارنگار حقو ...

    معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر هزار کلاس درس خشت و گلی در کشور وجود دارد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، معاون وزیر آموزش‌وپرورش، دیروز گفته است که درحال حاضر بیش از ۵٣ ...

    Read more