مدارک کارشناسی
  • اخراج مهنوش شفیعی مهر از دانشگاه سمنگان

    مهنوش شفیعی شهروند بهایی پس از دریافت حکم اخراج از دانشگاه سمنگان،کلیه مدارک کارشناسی این شهروند بهایی به ...

    مهنوش شفیعی شهروند بهایی پس از دریافت حکم اخراج از دانشگاه سمنگان،کلیه مدارک کارشناسی این شهروند بهایی به دلیل اعتقاد به آیین بهایی توسط مسئولان دانشگاه سمنگان باطل شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ای ...

    Read more