مدال‌آور آسیا
  • صدور حکم اعدام برای قهرمان سابق کشتی

    مدال‌آور آسیا در شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران به اتهام قتل محاکمه و به اعدام محکوم شد. به گزارش تا ...

    مدال‌آور آسیا در شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران به اتهام قتل محاکمه و به اعدام محکوم شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از برنا، صبح دیروز، دوم آبان‌ماه قهرمان سابق کشتی و مدال‌آور آسی ...

    Read more