مددکار اجتماعی
  • آزادی مصطفی غلام‌نژاد با قرار وثیقه

    مصطفی غلام‌نژاد، مددکار اجتماعی، پس از ۲۴ روز بازداشت، با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان تبریز آزا ...

    مصطفی غلام‌نژاد، مددکار اجتماعی، پس از ۲۴ روز بازداشت، با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان تبریز آزاد گشت. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مصطفی غلام‌نژاد مددکار و فعال اجتماعی که روز سوم خرد ...

    Read more