مدیران مسئول نشریه
  • مدیران مسئول سه نشریه مجرم شناخته شدند

    مدیرمسئول سه نشریه گل، پایگاه خبری شهدای ایران و وطن امروز از سوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته ش ...

    مدیرمسئول سه نشریه گل، پایگاه خبری شهدای ایران و وطن امروز از سوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، در جلسه امروز دادگاه مطبوعات به پرونده ر ...

    Read more