مدیرمسئول سابق روزنامه فرهیختگان
  • بازگشت احسان مازندرانی به زندان اوین

    روز شنبه نوزدهم تیر ماه، احسان مازندرانی، مدیرمسئول سابق روزنامه فرهیختگان، با اتمام مرخصی سه روزه به زند ...

    روز شنبه نوزدهم تیر ماه، احسان مازندرانی، مدیرمسئول سابق روزنامه فرهیختگان، با اتمام مرخصی سه روزه به زندان اوین بازگشت. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، احسان مازندرانی، روزنامه نگار زندانی که از ...

    Read more