مدیر مسئول روزنامه بهار
  • مدیر مسئول روزنامه بهار مجرم شناخته شد

     دبیر هیئت منصفه مطبوعات استان تهران گفت‌ که مدیر مسئول روزنامه بهار، به اتهام تبلیغ علیه نظام، مجرم شناخ ...

     دبیر هیئت منصفه مطبوعات استان تهران گفت‌ که مدیر مسئول روزنامه بهار، به اتهام تبلیغ علیه نظام، مجرم شناخته شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از صدا و سیما، علی اکبر کسائیان افزود: “دادگاه ...

    Read more