مراقبت ویژه پزشکی
  • خروج احمد کمال، زندانی سوری از کما

    احمد کمال، زندانی سوری که به علت وخامت اوضاع جسمی پس از انتقال به بیمارستان به کما رفته بود، روز ۱۳ دی‌ما ...

    احمد کمال، زندانی سوری که به علت وخامت اوضاع جسمی پس از انتقال به بیمارستان به کما رفته بود، روز ۱۳ دی‌ماه از کما خارج‌شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، احمد کمال، زندانی سوری محبوس در زندا ...

    Read more