مرتضی رافت
  • خودکشی یک زندانی در زندان قزلحصار

    روز جاری، یک زندانی در زندان قزل‌حصار اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد. به گزارش تارنگار حقوق ...

    روز جاری، یک زندانی در زندان قزل‌حصار اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امروز ۲۲ تیرماه ۱۳۹۶، یک زندانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان قزلحصار ...

    Read more