مرتضی نجفی
  • بازداشت مرتضی نجفی، مربی عرفان حلقه

    صبح روز یکشنبه دوم آبان، مرتضی نجفی، از شاگردان محمد علی طاهری و مربیان عرفان حلقه، توسط نیروهای امنیتی د ...

    صبح روز یکشنبه دوم آبان، مرتضی نجفی، از شاگردان محمد علی طاهری و مربیان عرفان حلقه، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی با مراجعه به منزل مرت ...

    Read more