مرخصی اجباری
  • مرخصی اجباری دوباره کارگران داروگر

    صبح امروز، تعدادی از کارگران داروگر اعلام کردند که بار دیگر به مرخصی اجباری رفتند. به گزارش تارنگار حقوق ...

    صبح امروز، تعدادی از کارگران داروگر اعلام کردند که بار دیگر به مرخصی اجباری رفتند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، صبح امروز، پس از گذشت نزدیک به دو ماه از آخرین مرخصی اجباری کارگر ...

    Read more