مرزنشینان سراوان
  • تجمع مرزنشینان سراوان مقابل فرمانداری

    جمعی از مرزنشینان شهرستان سراوان در واکنش به بسته شدن گذرهای مرزی مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند. ...

    جمعی از مرزنشینان شهرستان سراوان در واکنش به بسته شدن گذرهای مرزی مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز شنبه هفته جاری تعدادی از م ...

    Read more