مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ از خودسوزی اعتراضی یک خانم 50 ساله در میدان هفت تیر پایتخت خبر داد.