مرگ مقنی
  • مرگ یک کارگر مقنی در نیشابور حین کار

    مسئول روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ نیشابور گفت: سقوط سنگ بر روی مقنی در حین حفر چاه در یکی از روستاهای این شهر ...

    مسئول روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ نیشابور گفت: سقوط سنگ بر روی مقنی در حین حفر چاه در یکی از روستاهای این شهرستان باعث مرگ مقنی شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، مصطفی افشار افزود: ا ...

    Read more