مریوانی
 • احضار یک فعال مدنی مریوانی به دادگاه

  سامان کریمی، فعال مدنی مریوانی، به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر مریوان احضار شد. به گزارش تارنگار حقوق بش ...

  سامان کریمی، فعال مدنی مریوانی، به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر مریوان احضار شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سامان کریمی، فعال حقوق بشر و کنشگر مدنی، با شکایت دادستانی مریوان به شعبه ۱۰۱ دادگا ...

  Read more
 • بازداشت یک شهروند مریوانی

  روز چهارشنبه ۲ تیر ماه، نجم الدین فرجی در روستای لنج آباد واقع در شهرستان مریوان، از سوی نیرو های امنیتی ...

  روز چهارشنبه ۲ تیر ماه، نجم الدین فرجی در روستای لنج آباد واقع در شهرستان مریوان، از سوی نیرو های امنیتی بازداشت شد.    به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نجم الدین فرجی که سابقه بازداشت نیز دارد، صب ...

  Read more
 • قطع اعضای بدن در پی انفجار مین به جا مانده از جنگ

  انفجار مین به جا مانده از جنگ، منجر به قطع مچ پای جوان ۱۸ ساله مریوانی و  یک جوان بانه ای در روستای نیروا ...

  انفجار مین به جا مانده از جنگ، منجر به قطع مچ پای جوان ۱۸ ساله مریوانی و  یک جوان بانه ای در روستای نیروان شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از موکریان، دکتر هوشیار سایه میری مدیر شبکه بهد ...

  Read more