مسئولان وزارت علوم
  • تجمع اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور

    شماری از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور در اعتراض به تغییر اساسنامه این دانشگاه از سوی وزارت علوم تجمع ...

    شماری از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور در اعتراض به تغییر اساسنامه این دانشگاه از سوی وزارت علوم تجمع کردند. به گزارش تانگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، تجمع اعتراض آمیز شماری از اعضای هیات ...

    Read more